ASIA MEDIA TRACKING OOH & DOOH

LED OUTDOOR TẠI QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN – TP.ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ


CĂN CỨ 19 TIÊU CHÍ - TÍNH ĐIỂM VỊ TRÍ OOH VÀ DOOH

Ngày đánh giá
Ngày 9/7/2023
Mã đánh giá
#202309071423
Vị trí ooh - dooh
LED OUTDOOR TẠI QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN – TP.ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG
Địa chỉ
LED OUTDOOR TẠI QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN – TP.ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG
Tỉnh
Lâm Đồng
Quận/Thành phố
Đà Lạt
Thông số
Địa điểm
LED OUTDOOR TẠI QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN – TP.ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG
Tầm nhìn
500m - 700m
Góc nhìn
trực diện
Bị che khuất
không
Đường phố có đèn
Loại đường
Trung Tâm, Quảng Trường
Thông số kĩ thuật
Loại hình
Billboard LED, Màn hình LED ngoài trời
Tần xuất
Rộng
15,3m
Cao
8,6m
Thông số kĩ thuật
Led outdoor
Illumination
Thời gian chiếu sáng
Địa hình
Realtime tracking camera:
Khách hàng ký hợp đồng
Ngày đánh giá 9/7/2023
Điểm đánh giá: 92
Xếp loại: vị trí A