ASIA MEDIA TRACKING OOH & DOOH

LED OUTDOOR TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI – TP. RẠCH GIÁ – TỈNH KIÊN GIANG (VỊ TRÍ 1)

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ


CĂN CỨ 19 TIÊU CHÍ - TÍNH ĐIỂM VỊ TRÍ OOH VÀ DOOH

Ngày đánh giá
Ngày 9/12/2023
Mã đánh giá
#202309121032
Vị trí ooh - dooh
LED OUTDOOR TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI – TP. RẠCH GIÁ – TỈNH KIÊN GIANG (VỊ TRÍ 1)
Địa chỉ
LED OUTDOOR TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI – TP. RẠCH GIÁ – TỈNH KIÊN GIANG (VỊ TRÍ 1)
Tỉnh
Kiên Giang
Quận/Thành phố
Tp. Rạch Giá
Thông số
Địa điểm
LED OUTDOOR TẠI QUẢNG TRƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI – TP. RẠCH GIÁ – TỈNH KIÊN GIANG (VỊ TRÍ 1)
Tầm nhìn
100m - 500m
Góc nhìn
Thông thoáng
Bị che khuất
0%
Đường phố có đèn
Loại đường
Trung tâm quảng trường
Thông số kĩ thuật
Loại hình
DOOH
Tần xuất
150,000
Rộng
10m
Cao
6m
Thông số kĩ thuật
Illumination
Thời gian chiếu sáng
Địa hình
Realtime tracking camera:
Khách hàng ký hợp đồng
Ngày đánh giá 9/12/2023
Điểm đánh giá: 82.5
Xếp loại: vị trí B